Kierunki i rodzaje studiów

Studia stacjonarne II stopnia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Logistyka
Logistics
Studia niestacjonarne II stopnia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Logistyka

Terminarz rekrutacji
Początek zapisów w systemie IRK i składania dokumentów:
28.01.2019
Koniec zapisów w systemie IRK:
13.02.2019 godz. 23.00
Koniec składania dokumentów:
14.02.2019 godz. 12.30
Ogłoszenie list przyjętych:
15.02.2019 godz. 14.00

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej
od poniedziałku do piątku
godz. 10.00-12.30
soboty:
godz. 9.00-11.00
pokój WZ 9
(aula Wydziału Zarządzania)