Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości w roku akademickim 2019/2020

 1.Prof. dr hab. Dorota Jelonek
2. Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
3. Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian
4. Dr hab. inż. Anna Brzozowska prof. PCz
5. Dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz
6. Dr hab. inż. Janusz Grabara prof. PCz
7. Dr hab. inż. Marlena Grabowska prof. PCz
8. Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz
9. Dr hab. Anna Korombel prof. PCz
10. Dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz
11. Dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska prof. PCz
12. Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz
13. Dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik
14. Dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik
15. Dr hab. Agata Mesjasz-Lech prof. PCz
16. Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz prof. PCz
17. Dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt prof. PCz
18. Dr hab. inż. Paweł Nowodziński prof. PCz
19. Dr hab inż. Iwona Otola prof. PCz
20. Dr hab. Piotr Pachura prof. PCz
21. Dr hab. Oksana Seroka-Stolka prof. PCz
22. Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska prof. PCz
23. Dr hab. inż. Klaudia Smoląg prof. PCz
24. Dr hab. Marta Starostka-Patyk prof. PCz
25. Dr hab. inż. Beata Ślusarczyk prof. PCz
26. Dr hab. inż. Piotr Tomski prof. PCz
27. Dr hab. Bogusława Ziółkowska prof. PCz
28. Prof. dr hab. Felicjan Bylok
29. Dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska prof. PCz
30. Dr hab. Marek Szajt prof. PCz
31. Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz
32. Dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur prof. PCz
33. Dr hab. Robert Janik prof. PCz