radoslaw wolny dyskusja

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zawiadamiają o
PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
Mgr. Radosława Wolnego
Obrona odbędzie się 28 czerwca( czwartek) 2018 roku o godzinie 1000
w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania
aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210
Temat rozprawy doktorskiej:
„Instrumenty zarządzania strategicznego w działalności kredytowej
banków spółdzielczych”

Promotor:
Dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Recenzenci:

Dr hab. Wiesława Caputa prof. WSB
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Dr hab. inż. Lilla Knop prof. PŚl
Politechnika Śląska

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Streszczenie dysertacji oraz recenzje w przedmiotowym przewodzie dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pod adresem www. zim.pcz.pl w zakładce stopnie i tytuły naukowe.

Dziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz