Koordynatorzy ds. Krajowych Ram Kwalifikacji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Edyta Kulej-Dudek

Kierunek Zarządzanie – dr inż. Agnieszka Puto

Kierunek Management – dr inż. Nicoletta Baskiewicz

Kierunek Turystyka i Rekreacja – dr Jan Kowalik

Kierunek Filologia – dr Marta Wiśniowska

Kierunek Logistyka – dr Katarzyna Grondys

Kierunek Logistyka inż.dr inż. Aneta Pachura

Kierunek Zdrowie Publiczne – dr inż. Arkadiusz Bryll

Kierunek Gospodarka Przestrzenna – dr inż. Anna Słocińska

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dr inż. Wojciech Babicz

Kierunek Finanse i Rachunkowość dr inż. Renata Biadacz

Kierunek Menedżer Żywności i Żywienia dr Aleksandra Zyska