Skład Komisji na kadencję 2020-2024:
 

NAZWISKO FUNKCJA
dr Anna Wiśniewska-Sałek przewodnicząca
dr inż. Anna Niedzielska z-ca przewodniczącej
hospitacje
baza maili studentów
mierniki ilościowe
dr hab. Anna Korombel, prof. PCz proces dydaktyczny
dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz audyt
dr Agata Przewoźna-Krzemińska badanie losów zawodowych absolwentów
dr Paula Bajdor
dr inż. Magdalena Mazur
interesariusze zewnętrzni
Bank praktyk
Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu
dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz mierniki jakościowe
dr inż. Piotr Kuraś internacjonalizacja
badanie jakości Erasmus+
dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera upublicznianie informacji
dr inż. Edyta Kulej-Dudek przewodnicząca Komisji ds. programów studiów
dr Katarzyna Olejniczak-Szuster przewodnicząca Komisji ds. USOS
dr inż. Dariusz Dudek przewodniczący Komisji ds. kształcenia na odległość e-learning
mgr Dorota Chłąd przewodnicząca Komisji ds. praktyk
dr inż. Renata Biadacz
dr Katarzyna Grondys
dr inż. Magdalena Mazur
dr inż. Krzysztof Knop
dr inż. Katarzyna Kukowska
dr Marek Zasempa
dr Agnieszka Ociepa-Kubicka
dr Katarzyna Olejniczak-Szuster
z-cy komisji ds. ewaluacji programu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiówk
dr Leszek Cichobłaziński przedstawiciel związków zawodowych
Kamila Janik przedstawiciel samorządu