Komisja ds. jakości kształcenia

 

Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz. mail: robert.ulewicz@wz.pcz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr Anna Wiśniewska-Sałek e-mail: anna.wisniewska-salek@wz.pcz.pl

 

Skład wydziałowej komisji ds. Jakości kształcenia

 1. dr Anna Wiśniewska-Sałek – przewodnicząca
 2. dr inż. Anna Niedzielska – z-ca przewodniczącej
 3. dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz – przedstawiciel Władz Dziekańskich
 4. dr hab. inż. Piotr Tomski, prof. PCz – przedstawiciel studiów podyplomowych
 5. dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz
 6. dr inż. Aneta Pachura
 7. dr Agata Przewoźna-Krzemińska
 8. dr Marta Starostka-Patyk
 9. dr inż. Magdalena Mazur
 10. dr Jan Kowalik
 11. dr Aleksandra Zyska
 12. dr Paula Bajdor
 13. dr inż. Artur Wrzalik
 14. dr Joanna Krzywda
 15. dr inż. Piotr Kuraś
 16. dr inż. Joanna Tabor
 17. dr inż. Marzena Pytel-Kopczyńska
 18. dr Aleksandra Grabińska
 19. dr Leszek Cichobłaziński – przedstawiciel Związków Zawodowych
 20. mgr Agnieszka Majewska
 21. mgr Adam Brzeszczak – przedstawiciel doktorantów
 22. Monika Szary – przedstawiciel studentów