Program MSDN Academic Alliance

MSDN Academic Alliance – program firmy Microsoft skierowany jest do studentów i pracowników Wydziału Zarządzania. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe, legalne kopie systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz innego oprogramowania firmy Microsoft.
Dostarczone oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach dydaktycznych i badawczych (non-profit). Stosowanie oprogramowania do innych celów, w szczególności do budowy infrastruktury teleinformatycznej na wydziale i/lub działalności komercyjnej jest zabronione.
Pełna lista oprogramowania dla Wydziału Zarządzania, dostępnego poprzez program MSDN AA znajduje się na stronie:
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=513d056a-ad8b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8&JSEnabled=1

W celu utworzenia kont należy dostarczyć wydrukowane oświadczenia do Sekretariatu w DS 4 pok. 37 oraz przesłać na adres mailowy dziembek@zim.pcz.pl imiona, nazwiska, oraz adresy email widniejące na wydrukowanych oświadczeniach.

Kontakt:
Damian Dziembek
Pokój służbowy: 26/DS4
Telefon: 34 325 03 91
E-mail służbowy: dziembek@zim.pcz.pl