Studia Podyplomowe Broker innowacji są studiami specjalistycznymi, Ich celem jest przekazanie, rozszerzenie i doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy związanej z prawno-administracyjno-finansowo-organizacyjną obsługą transferu wiedzy na styku nauka-biznes. Celem jest także przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności świadczenie usług dla przedsiębiorstw zainteresowanych tworzeniem, nabywaniem, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z wytycznymi ministerialnymi ze wskazaniem kierunku studiów, wykazem przedmiotów wraz z ilością godzin dydaktycznych, oraz końcowej oceny będącej wypadkową toku studiowania i oceny egzaminu dyplomowego.

 

Nasze atuty:

 • Jedyny tego typu kierunek w Polsce
 • Doświadczona kadra wykładowców Politechniki Częstochowskiej
 • Gościnnie doświadczony wykładowca/praktyk z zaprzyjaźnionej Politechniki Łódzkiej/Uniwersytet Austin USA
 • Gościnnie doświadczony wykładowca AGH/praktyk biznesowy twórca wielu firm technologicznych działających m. in. w Dubaju, Niemczech, Chinach oraz firm z udziałem naukowców spin-off
 • Możliwość dodatkowych zajęć tematycznych w języku angielskim

 

Semestr I

L.p.     Przedmiot                                                                  Liczba godzin (W/Ćw.)

 1. Przedsiębiorczość i innowacje w obszarze                           20

nauka-biznes

 1. Prawo cywilne i zawieranie umów transferu innowacji       30
 2. Rachunkowość i prognoza finansowa przedsiębiorstw        30
 3. Strategia reklamy i branding                                                 20
 4. Technologie informatyczne w zarządzaniu innowacjami     20
 5. Zarządzanie kompetencjami społecznymi                            20

RAZEM:                                                                          140 godzin

 

Semestr II

L.p.     Przedmiot                                                                  Liczba godzin (W/Ćw.)

 1. Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej 25
 2. Finansowanie i zarządzanie projektami 25
 3. Bezpieczeństwo technologiczne w przedsiębiorstwie 30
 4. Podatkowe aspekty zarządzania transferem innowacji 20
 5. Negocjacje w biznesie 20
 6. Warsztaty praktyczne 20 (projekt technologiczny)

RAZEM:                                                                                140 godzin

 

Liczba godzin ogółem: 280

Koszt uczestnictwa (dwa semestry): 3600 zł