Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne są studiami specjalistycznymi, które pozwalają uczestnikom na rozszerzenie wiedzy dotyczącej wykonywania pracy strażaków, policjantów, osób zatrudnionych w centrach zarządzana kryzysowego oraz organizujących imprezy masowe. Celem Studiów Podyplomowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędny do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z wytycznymi ministerialnymi ze wskazaniem kierunku studiów, wykazem przedmiotów wraz z ilością godzin dydaktycznych, oraz końcowej oceny będącej wypadkową toku studiowania i oceny egzaminu dyplomowego.

Program studiów

Semestr I

Moduł kształcenia Liczba godzin
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 23 (12W/11ć/Sem)
Podstawy organizacyjne bezpieczeństwa 34 (12W/14ć/8Sem
Bezpieczeństwo imprez masowych 36 (16W/12ć/8Sem)
Zwalczanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 16 (8W/8Sem)
Bezpieczeństwo w komunikacji tradycyjnej i on-line 20 (12W/8Sem)
Razem 129

Semestr II

Moduł kształcenia Liczba godzin
Bezpieczeństwo jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw 12 W
Logistyka bezpieczeństwa 24 (16W/8ć)
Techniki negocjacyjne 16 (8W/8ć)
Media Relations 24 (16W/8ć)
Bezpieczeństwo informacji 16 (8W/8ć)
Psychologia sytuacji kryzysowych 8 (8W)
Praca końcowa 23
Razem 123

Liczba godzin ogółem: 252

Koszt udziału (dwa semestry): 3 300 zł