Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych są studiami specjalistycznymi, które pozwalają uczestnikom na rozszerzenie wiedzy dotyczącej wykonywania pracy jako inspektor ochrony danych osobowych. Celem Studiów Podyplomowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa informacji. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędny do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem informacji.

Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z wytycznymi ministerialnymi ze wskazaniem kierunku studiów, wykazem przedmiotów wraz z ilością godzin dydaktycznych, oraz końcowej oceny będącej wypadkową toku studiowania i oceny egzaminu dyplomowego.

 

Lp. Moduł kształcenia Liczba godzin Punty ECTS
1. Zarządzanie ryzykiem 23 (10W/5ć/Sem) 2
2. Podstawy organizacyjne bezpieczeństwa 34 (12W/16ć/8/Sem 5
3 Bezpieczeństwo fizyczne i informatyczne 36 (16W/12ć/8Sem) 4
4. Zwalczanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 16 (8W/8/Sem) 4
5. Tworzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa zgodnie z RODO 20 (12W/8/Sem 3
Razem 129 18

 

Lp. Moduł kształcenia Liczba godzin Punty ECTS
1. Bezpieczeństwo jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw 12 W 3
2. Logistyka bezpieczeństwa 24 ( 16/W/8ć) 4
3. Techniki negocjacyjne 16 ( 8/W/8ć) 5
4. Media Relations 24 ( 16/W/8ć) 5
5. Bezpieczeństwo informacji 16 ( 8/W/8ć) 4
6. Psychologia sytuacji kryzysowych 8 ( 4/W/4) 1
7. Egzaminy semestralne 8 10
8. Praca końcowa 15 10
Razem 123 42

 

Koszt udziału (2 semestry): 3400 zł