Studia podyplomowe Administracyjny asystent medyczny umożliwią zdobycie rzetelnej wiedzy, umiejętności i kompetencji cenionych i poszukiwanych na rynku pracy w zakresie obsługi administracyjnej i klinicznej podmiotów leczniczych. Są studiami specjalistycznymi, prowadzonymi we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, które pozwalają swoim słuchaczom na rozszerzenie wiedzy dotyczącej wykonywania pracy związanej z obsługą pacjentów i wsparciem administracyjnym dla lekarzy. Główny nacisk w programie studiów położony został na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie administrowania procedur klinicznych i biurowych w podmiotach leczniczych.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu szeroko pojętych relacji z pacjentem, jak również efektywnego wykonywania zadań powierzonych lub przekazanych przez nadzorującego lekarza w ramach procedur biurowych, organizacji i komputeryzacji pracy podmiotu, prowadzenia dokumentacji medycznej, czy finansowania usług medycznych.

Program studiów

Semestr zimowy

  Przedmiot Liczba godzin
1. Propedeutyka medycyny 40 (egz.)
2. Elementy prawa medycznego 20
3. Podstawy psychologii medycznej 20
4. System ochrony zdrowia w Polsce 10
5. Ochrona danych osobowych i wrażliwych 30
6. Sprawozdawczość podmiotów leczniczych 30 (egz.)
  SUMA 150

 

 

Semestr letni

  Przedmiot Liczba godzin
1. Prowadzenie dokumentacji medycznej 20
2. Finansowanie usług medycznych 20 (egz.)
3. Rozliczanie procedur medycznych 20 (egz.)
4. Organizacja pracy sekretarki medycznej 30
5. Systemy informatyczne w służbie zdrowia 30
6. Seminarium
i przygotowanie do egzaminu końcowego
10
  SUMA 130

 

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie posiadał niezbędne kompetencje w szczególności w zakresie:

  • obowiązujących przepisów RODO;
  • obsługi systemów informatycznych w ochronie zdrowia;
  • przygotowania i prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • rozliczania i kontroli świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych w opracowaniu o system Jednorodnych Grup Pacjentów;
  • zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia;
  • praw pacjentów.

Liczba godzin ogółem: 280

Koszt udziału (dwa semestry): 3 500 zł