W związku z wejściem w życie zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rektor Politechniki Częstochowskiej zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku o godzinie 9.30 w Klubie Politechnik. Jednocześnie informuję, że w powyższym terminie od godziny 9.00 do 12.00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla wszystkich nauczycieli akademickich i studentów.