Dziekan Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczenia w budynku Głównym Wydziału Zarządzania w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 19B
-punkt ksero o pow. 13,5m2