Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie profesorów i doktorów habilitowanych, ogłasza w dniu 16 października 2018 roku w godzinach 12:00-13:00 godziny rektorskie dla pracowników Wydziału.