OGŁOSZENIE

Studenci I roku studiów stacjonarnych  I,II stopnia,

którzy nie odbyli szkolenia z zakresu BHP i E-learningu

zobowiązani są zaliczyć w/w szkolenie.

Szkolenie jest obowiązkowe.

Dodatkowy i ostateczny termin szkolenia

19.10.2019r.

 godz.11.00  Aula WZ-1