Prowadzone zajęcia (wybrane):
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Zrównoważony rozwój w kontekście zarządzania przedsiębiorstwami
Główne pole zainteresowań badawczych:
 1. Ekologiczna ocena cyklu życia
 2. Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w regionach
 3. Instrumenty wdrażania zrównoważonego rozwoju
 4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Zrealizowane badania
 1. „Zarządzanie w gospodarce sieciowej – tworzenie i przekształcenia struktur sieci współpracy w terytorialnych układach przestrzennych”, N N115 304633, 2007-2009, wykonawca
 2. „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, Moduł VI – Profil Inżyniera, POKL.04.01.01-00-059/08, 2007-2009, ekspert w projekcie
 3. „Narzędzia wspomagające wykorzystanie wyników oceny cyklu życia produktów w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, N N115 052035, 2008-2010, kierownik
 4. „Inżynier Przyszłości – badania i analizy kierunków rozwoju kadr inżynierskich w perspektywie zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego”, WND-POKL.08.01.02-24-002/08, 2009-2011, ekspert w projekcie
 5. „Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw”, N N115 436540, 2011-2013, wykonawca
 6. „Zarządzanie logistyczne produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych”, 2012/07/D/HS4/02071, 2013-2017, wykonawca
 7. „Curriculum Development of Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry – MSIE4.0”, 586137-EPP-1-2017-1-TH-EPPKA2-CBHE-JP, 2017-2019, Koordynator

Przykłady doświadczenia współpracy z biznesem, administracją:
Udział w ocenie innowacyjności strategii rozwoju województwa opolskiego, udział w ekspertyzie dla zakładów TRW Tychy i TRW Częstochowa, recenzent publikacji PARP nt. zrównoważonych wzorców produkcji.

Zainteresowanie współpracą z biznesem, administracją w zakresie:

 1. Prowadzenie analiz i ocen oddziaływania środowiskowego strategii lokalnych i regionalnych
 2. Ekologiczna ocena cyklu życia produktów, procesów i organizacji
 3. Studia wykonalności i oceny perspektyw finansowania z funduszy strukturalnych UE
 4. Ocena roli eko-innowacji w konkurencyjności przedsiębiorstw

Funkcje organizacyjne:

 • Wydziałowy Koordynator programu ERASMUS+
 • Koordynator Centrum Modelowania Cyklu Życia
 • Członek komisji rekrutacyjnej, stypendialnej oraz dyscyplinarnej dla doktorantów

Godziny konsultacji

 • Poniedziałek
  17.0018.00
 • Wtorek
  10.0012.00
 • Środa
  11.0012.00

Kontakt

Telefon: 343250484; p. 63 (DS4)