Prowadzone zajęcia (wybrane):

 • Ochrona środowiska
 • Geograficzne systemy informacji przestrzennej
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Entrepreneurship

Główne pola zainteresowań badawczych:

 • Systemy informacji przestrzennej
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Geomarketing

Zrealizowane badania:

 • Modelowanie przestrzenne zagrożeń ekosystemów środowisk wodnych

Przykłady doświadczeń współpracy z biznesem, administracją:

 • Kontrola danych w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”

Zainteresowanie współpracą z biznesem, administracją (badania, konsulting, projekty) w zakresie:

 • Przestrzenna analityka biznesowa
 • Ocena stanu komponentów środowiska przyrodniczego w oparciu o analizy przestrzenne

Wybrane publikacje:

 1. Rozpondek K, Rozpondek R., Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment, Problemy Ekorozwoju, s. 131-137, 2017.
 2. Rozpondek K., Rozpondek R., Pachura P., Characteristics of Spatial Distribution of Phosphorus and Nitrogen in the Bottom Sediments of the Water Reservoir Poraj, Journal of Ecological Engineering, s. 178-184, 2017.
 3. Rozpondek K., Rozpondek R., Zastosowanie modelowania przestrzennego do analizy zawartości substancji biogennych w osadach dennych zbiornika wodnego Dzierżno Duże, Inżynieria i Ochrona Środowiska, s. 285-294, 2017.
 4. Rozpondek R., Wancisiewicz K., Kacprzak M., GIS in the Studies of Soil and Water Environment, Journal of Ecological Engineering, s. 134-142, 2016.

Godziny konsultacji

 • Poniedziałek
  10.0011.00
 • Wtorek
  12.30-14.3017.15-18.15

Kontakt

Telefon: 343250484; p. 62 (DS4)