Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój służbowy: 78/DS4

Specjalizacja naukowo-badawcza

zarządzanie współpracą pomiędzy nauką, przedsiębiorstwami i administracją lokalną; zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu; transfer technologii pomiędzy nauką i biznesem
Wybrane publikacje

 1. Odzimek Tomasz, Zarządzanie obszarem badawczo-rozwojowym regionu atrybutem jego poziomu przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania Kościelniak H. (red.) Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 2. Odzimek Tomasz, Aspekty skutecznego zarządzania kooperacją biznes-nauka- administracja w kontekście lokalnej gospodarki, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Volume 2015; 13(4).
 3. Odzimek Tomasz, Zarządzanie rozwojem lokalnej gospodarki w perspektywie funduszy europejskich na lata 2014-2020, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Nr 20, Częstochowa 2015,
 4. Odzimek Tomasz, Aspects of Transport Management with Respect to the Problems of Logistics, Zesz.Nauk.PCzęst. Zarządzanie nr 4, Częstochowa 2011.
 5. Odzimek Tomasz, Development of Planned Public Transportation in Cities with Economic Approach in Consideration of Profitability of the Accompanying Phenomena. W:Economical and Organizational Aspects of Transportation Processes. Monograph. Ed. Anna Brzozowska, Częstochowa 2010.
 6. Odzimek Tomasz, Makro i mikro ekonomiczny wymiar kosztów zarządzania dziedziną BHP, W:Bezpieczeństwo systemu człowiek – obiekt techniczny – otoczenie. Rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania BiHP. Monografia. Red. nauk. Szymon Salamon, Częstochowa 2011.
 7. Odzimek Tomasz, Management of Tourism Enterprises in the Face of Development of Tourism in the Economy, W:Modern Company Management. Monograph. Ed. Iwona Otola, Częstochowa 2010.
 8. Odzimek Tomasz, Prawne uwarunkowania ochrony prawnej, wdrażania i transferu postaci własności przemysłowej w Polsce, W:Podstawy prawne funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście prawa Unii Europejskiej. Monografia. Red. nauk. Tomasz Goszczyński, Michał Konopka, Częstochowa 2011.
 9. Odzimek Tomasz, Przedsiębiorstwo społeczne w Unii Europejskiej i USA, aspekty zarządzania przedsiębiorstwem społecznym w Polsce, W:Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji. Monografia. Red. nauk. Helena Kościelniak, Beata Skowron-Grabowska, Częstochowa 2012.

Godziny konsultacji

 • Środa
  13.30-14.3017.15-18.15
 • Czwartek
  10.1512.15

Kontakt

Telefon: 34 3 250 481