pokój służbowy: 109 ds4

 

1. SPECJALIZACJA NAUKOWO-BADAWCZA:

Elektroniczne systemy rozliczeń finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regulacji prawnych, metod przetwarzania danych oraz implementacji i wdrażania elektronicznych systemów rozliczeń finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w aspekcie działań strategicznych.

2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI:

2014

Sroka M., 2014, Practical Use of E-learning in Teaching English at Schools of Higher Education, [in:] Present Day Trends of Innovations, pp. 146-157.

2013

Sroka M., 2013, Virtual Metrology Laboratory Based on Electronics Workbench, [in:] Present Day Trends of Innovations 3, pp. 266-275.
Sokołowski A., Sroka M., 2013, Determinanty funkcjonalności zintegrowanych systemów dedykowanych podmiotom leczniczym, „Wiadomości Lekarskie”, 66/1: 62-66.
Sroka M., 2013, Zarządzanie bezpieczeństwem elektronicznych usług finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, [in:] Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, pp. 49-60.

2011

Sroka M., 2011, Wyniki finansowe polskich banków spółdzielczych w latach 2005-2009, [in:] Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku, pp. 151-160.
Sroka M., 2011, English Language Teaching with the Use of Multimedia Techniques, [in:] IT Tools in Management and Education. Selected Problems, pp. 132-145.

Kontakt

Telefon: 34 3 250 378