Prowadzone zajęcia (wybrane)

 • Zarządzanie systemem pracy
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Organizacja i zarzadzanie bhp w przedsiębiorstwie
 • Zarzadzanie ryzykiem zawodowym
 • Wdrażanie systemów zarzadzania bhp i ochrony środowiska
 • Podstawy organizacji i zarządzania

Główne pole zainteresowań badawczych

 • Warunki pracy- perspektywa organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie systemem pracy w przedsiębiorstwie
 • Jakość środowiska pracy z perspektywy human factors
 • Rola potencjału ludzkiego w organizacji – człowiek w procesie pracy

 
Zrealizowane badania

 • Badania dotyczące modelowania warunków środowiska pracy
 • Badania dotyczące kierunków doskonalenia systemu pracy w podmiotach leczniczych w kontekście podnoszenia efektywności organizacji
 • Analizy porównawcze dobrych praktyk zarządzania implementowanych w podmiotach gospodarczych, w obszarze optymalizacji warunków oraz innowacji w kształtowaniu kreatywnego miejsca pracy przyszłości


Przykłady/doświadczenie współpracy z biznesem, administracją

 • Współpraca z praktykami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach doskonalenia środowiska pracy i zarządzania ryzykiem zawodowym

Zainteresowanie współpracą z biznesem, administracją (badania, konsulting, projekty) w zakresie:

 • Wykonywania analiz i ocen w zakresie zarządzania i organizacji warunków pracy w  przemyśle i usługach

Lista wybranych publikacji

 1. Pytel-Kopczyńska M., nauk., (2015), Zarządzanie systemem człowiek – praca w podmiotach leczniczych – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 2. Pytel-Kopczyńska M., (2017), Macroergonomics in shaping work system and life quality in healthcare entities, [in]: The Poprad Economic and Management Forum 2017, Madzik P. (ed.), Verbum, Catholic University in Ruzomberok.
 3. Pytel-Kopczyńska M., (2015), Ergonomic Aspects of the System Human–Work in Medical Healthcare Entities, [w]: Pytel-Kopczyńska M.(red.) Zarządzanie systemem człowiek – praca w podmiotach leczniczych – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 4. Pytel-Kopczyńska M., (2016), The Analysis of the Organisational and Technical Conditions in the Nursing Staff’s Working Environment, Acta Oeconomica Universitatis Selye, nr 5(2).
 5. Pytel-Kopczyńska M., (2014), Changes on the Work System in the Healthcare Entities in the Context of New Management Trends, [w]: Bylok F., Ubreziova I., Cichobłaziński L., (red.), Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Godollo.
 6. Pytel-Kopczyńska M., (2013), Dysfunkcje systemu człowiek-praca w podmiotach leczniczych, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 288.
 7. Pytel-Kopczyńska M., (2014), Creating the Life Quality in the Workplace, [w]: Hittmar S. (red.), Theory of Management 7The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Scientific Papers,
 8. Pytel-Kopczyńska M., (2014), Psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń w miejscu pracy w aspekcie kształtowania kapitału ludzkiego w placówkach ochrony zdrowia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 350.
 9. Pytel-Kopczyńska M., (2016), Organisational Culture as the Determinant of Attitudes and Engagement Level of the Medical Staff, [in]: Lisnik A., Grenova K., (red.) Posolstvo Jana Pavla II. 2016. „Sucasne vyzvy a trendy v…”, Vydavatel’stvo Katolickej Univerzity v Ruzomberoku VERBUM, Ruzomberok.
 10. Pytel-Kopczyńska M., (2013), Kształtowanie środowiska pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, [w]: Pietrzak B., Karkowski T., (red.) Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kontakt

Telefon: 343250484; p. 63 (DS4)