stanowisko: adiunkt

pokój:  DS4

Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2011 roku na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania PCz. oraz posiada wykształcenie filologiczne, filologia angielska w specjalnościach język biznesu i stosunki europejskie oraz nauczycielska. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest problematyka systemów Business Intelligence, hurtowni danych, systemów wspomagania decyzji, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zastosowań lingwistycznych w zarządzaniu. Jest członkiem International Association of Engineers IAENG.

Godziny konsultacji

  • Wtorek
    14.0016.00
  • Czwartek
    10.0012.00

Kontakt