Wybrane zajęcia (2017:2018):

 • Management (English)
 • Entrepreneurship (English)
 • Gospodarka przestrznna / Spatial management
 • Geografia ekonomiczna / Economic geography
 • Geografia turystyki / Geography of tourism
 • Polityka regionalna / Regional policy

Zainteresowania naukowe / Research interests:

 • Przestrzeń a organizacja; przestrzeń w zarzadzaniu / Space in an organization; space in management
 • Metodologia nauk w obszarze organizacji i zarządzania / Research methodology in organization and management sciences
 • Teoria rozwoju regionalnego / Theory of regional development
 • Ecology and natural environment and management science
 • Dynamika przestrzeni gospodarczych / Dynamics of Economic Spaces

Projekty badawcze / Research projects:

Managing:

 • Space in organization. Organization in space. Space theory hypothesis
 • Crosssborder innovative networks between Poland, Slovakia and Czech Rep.
 • Management and Network Economy – creation and transformation of network structures
 • Factors of the success of thermal parks in Visegrad Group countries: exchange of good practice

Participation:

 • Future Urban Research in Europe Fellowship Program, European Commission
 • Strategies for Regional Sustainable Development: An Integrated Approach beyond Best Practice, 5th EU FP
 • Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe
 • Central European Exchange Programme for University Studies
 • Multicultural regions, national heritage and contemporary challenges in Romanian and Slovakian socjety

International Acknowledgment

Steering Committee Member of Dynamics of Economic Spaces Commission, The International Geographical Union.

Aktywność w środowisku regionu

Działalność ekspercka o charakterze strategicznym na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju systemów innowacji w ramach struktur regionalnych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W latach 2009 – 2010 członek Komisji Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji, od roku 2010 członek Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Od roku 2013 jestem członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Zainteresowanie współpracą z organizacjami w zakresie:

 • Analizy uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorczości innowacyjnej i firm rodzinnych w regionie Częstochowskim
 • Badania nad czynnikami rozwoju północnej Jury Krakowsko – Częstochowskiej
 • Badania klimatu inwestycyjnego, innowacyjnego i kreatywnego miasta

Godziny konsultacji

 • Poniedziałek
  13.0016.00
 • Wtorek
  11.0012.00

Kontakt

Telefon: 343250484; p. 64 (DS4)