stanowisko:  profesor nadzwyczajny

pokój: 26 DS4

W październiku 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W grudniu 2004 r. obroniła rozprawę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
Od 1 stycznia 2015r. zatrudniona została na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od lutego 2015r. jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału PAN w Katowicach. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół procesów zarządzania i łańcucha integracyjnego w przedsiębiorstwach, jego aspektów logistycznych oraz otoczenia instytucjonalnego, wpływającego na zarządzanie w świetle działań integracyjnych. Zagadnienia te rozwija systematycznie poprzez prowadzenie badań oraz udział w gremiach tematycznych i zespołach projektowo-badawczych, jak również poprzez współpracę z biznesem oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi. Jej doświadczenie międzynarodowe obejmuje między innymi współpracę z Hochschule Wismar University of Applied Sciences Technology, Technical University of Ostrava, Poltava State Agrarian Academy, Ukraina oraz przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej. Systematycznie kieruje, pracami dyplomowymi jako promotor prac magisterskich i licencjackich oraz jest recenzentem wymienionych prac. Obecnie jest promotorem i recenzentem prac doktorskich.

Godziny konsultacji

  • Poniedziałek
    9.0012.00

Kontakt