Stanowisko: kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania

Pokój służbowy: 101z

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2000r. broniąc na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej rozprawę doktorską pt. „Modelowanie zasobów informacyjnych systemu monitorowania konkurencyjnego otoczenia przedsiębiorstwa”.
Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała jednogłośnie doktor Dorocie Jelonek w dniu 7 lipca 2011. Od 26 września 2011 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki Ekonomicznej.
Swoje zainteresowania naukowo-badawcze zorientowała na problematykę systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach, rozwiązywanie problemów związanych z obserwacją i monitorowaniem otoczenia, zagadnienia zarządzania informacją i wiedzą w organizacji oraz zarzadzanie procesami informacyjnymi w organizacji.
Ma znaczący dorobek naukowy na który składa się 121 opublikowanych prac twórczych. Wśród pozycji zwartych są: 3 książki wydane w kraju, redakcja 3 książek oraz artykuły w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Godziny konsultacji

  • Poniedziałek
    13.0015.00
  • Wtorek
    11.0013.00(pok.101)

Kontakt