Prowadzone przedmioty:

 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawy ochrony środowiska
 • Krajoznawstwo
 • Makroekonomia

Główne pole zainteresowań badawczych:

 • Teoria rozwoju regionalnego
 • Rozwój przemysłu spożywczego a uwarunkowania regionalne
 • Interdyscyplinarność w naukach społeczno-ekonomicznych

Zrealizowane badania

 • Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
 • Wpływ przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na środowisko naturalne

Zainteresowanie współpracą z biznesem, administracją (badania, konsulting, projekty) w zakresie:

 • Analizy i opracowywania dotyczące strategii rozwoju lokalnego i sub-regionalnego,
 • Współtworzenie koncepcji projektów dotyczących innowacyjnego rozwoju lokalnego i regionalnego, finansowanych z funduszy UE.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska

Funkcje organizacyjne:

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzenia ankiety oceniającej nauczycieli akademickich oraz realizacji procesu dydaktycznego wśród studentów
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. obsługi programu antyplagiatowego
 • Opiekun studentów pierwszego roku
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Godziny konsultacji

 • Wtorek
  12.3015.30
 • Czwartek
  14.4015.40

Kontakt

Telefon: 343250484; p. 62 (DS4)