Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 28/DS4

Dr Anna Bazan-Bulanda- absolwentka kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doktor prawa. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym recenzji dwóch książek oraz współredaktor naukowy czterech monografii. Zainteresowania naukowe dr A. Bazan-Bulanda skupiają się na prawnych problemach zarządzania oraz ocenie obowiązujących przepisów regulujących zamówienia publiczne pod kątem ich stosowania przez przedsiębiorców działających na polskim rynku.

W 2004 roku otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi, w 2012 – Medal Komisji Edukacji Narodowej a w 2014 – Medal 65-lecia PCz.

Wybrane publikacje

 1. The Impact of Energy Performance Certificates on Improved Energy Efficiency of Buildings, (w: ) The Role of Business in Achieving Sustainability. Instruments and Strategies. Ed. Vladimir Modrak and Tomasz Nitkiewicz.Presov, Technical University of Kosice 2010
 2. Intrastat – Eine neue statistische Pflicht fur polnische Unternehmen. WGO-Monatshefte fur Osteuropaisches Recht, Jahr. 49, nr 6
 3. Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, (w) Bezpieczeństwo a wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji (red.) KUĆ Małgorzata, ZDUNIAK Andrzej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016
 4. Legal Aspects of Food Safety ( w) The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (red.) BYLOK Felicjan, TANGL Anita, Agroinform Publishing House, Budapest 2016
 5. Stosowanie regulacji zamówień publicznych przy wyborze podmiotu szkolącego pracowników, (w) Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi (red.) BAZAN-BULANDA Anna, ROBAK Elżbieta, KWIATEK Agnieszka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015
 6. Wdrażanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Handel Wewnętrzny T.3, 2012

Godziny konsultacji

 • Poniedziałek
  14.4016.40
 • Wtorek
  9.0010.00
 • Czwartek
  10.0011.00

Kontakt

Telefon: 34 325 04 81