Prowadzone zajęcia (wybrane)

 • Gospodarka przestrzenna
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • Ochrona środowiska
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Polityka regionalna

Główne pole zainteresowań badawczych

Analiza działań proekologicznych  w przedsiębiorstwach

Ochrona środowiska przyrodniczego

Wpływ planowania przestrzennego na stan środowiska

Gospodarka odpadami

Zrealizowane badania

Badania zawartości metali ciężkich w glebie i biomasie roślin

Ocena zdolności fitoremediacyjnych roślin

Badania ciepła spalania oraz wartości opalowej roślin energetycznych

Badania dotyczące wdrożeń systemów zarządzania środowiskiem

Przykłady/doświadczenie współpracy z biznesem, administracją

Udział w działalności regionalnych klastrów  w obszarze współpracy uczelni z przemysłem

Współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie analizy działań proekologicznych w przedsiębiorstwach

Odbyte staże w zakładach przemysłowych

Zainteresowanie współpracą z biznesem, administracją (badania, konsulting, projekty) w zakresie:

Wykonywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko

Ocena wartości energetycznej biomasy (ciepło spalania, wartość opałowa)

Działań ekoinnowacyjnych i proekologicznych

Wybrane publikacje

 1. Ociepa-Kubicka A., Pachura P. (2017) Eco-innovations in the functioning of companies. Enviromental Research, vol 156,284-290
 2. Ociepa-Kubicka A., Nitkiewicz T., Pachura P., Skowron- Grabowska B. (2016) Possibilities and limitations of the eco-innovation implementation in small enterprises, Modern Management Review,vol21, 143-154
 3. Ingaldi M., Ociepa-Kubicka A., Seroka- Stolka O. (2016) Proekologiczne zarządzanie w przedsiębiorstwie -współczesne problemy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
 4. Ociepa-Kubicka A., Pachura P., Kacprzak M.,( 2016) Effect of Unconvential Fertilization on Heavy metal content in the biomass of Gigant Miscantus, Desalination and Water Treatment, vol 57s.1230-1236
 5. Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Skowron-Grabowska B.(2016) Assessment of the avalability of heavy metals to plant based on the translocation Index and the bioaccumulation Factor , Desalination and Water Treatment, vol 57s.1469-1477
 6. Ociepa-Kubicka A. (2015) EMAS-a Tool Supporting Eco-Innovation, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken
 7. Ociepa-Kubicka A. (2015) Udział społeczności w procedurze planowania przestrzennego, Inżynieria i Ochrona Środowiska, vol. 18, 471-481
 8. Ociepa-Kubicka A. (2014) Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska t 17 nr 1 , s.135-146.
 9. Ociepa-Kubicka A. (2014) Wdrażanie systemu EMAS przez przedsiębiorstwa jako przejaw troski o środowisko [w] Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, red. Oksana Seroka –Stolka, Wyd. Sekcja Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s.23-33

Godziny konsultacji

 • Wtorek
  11.00-12.0015.00-16.00
 • Środa
  10.3012.30

Kontakt

Telefon: 343250484; p. 62 (DS4)