Prowadzone zajęcia (wybrane):

 • Aspekty zarządzania w agrobiznesie
 • Katastrofy i poważne awarie przemysłowe
 • Polityka społeczna i gospodarcza w ujęciu regionalnym
 • Podstawy ekonomii
 • Makroekonomia
 • Ekonomia i finanse w służbie zdrowia
 • Zarządzanie ekologicznymi zasobami naturalnymi

Główne pole zainteresowań badawczych:

 • Bezpieczeństwo i ochrona w  przemyśle dotycząca awarii przemysłowych
 • Zarządzanie  w agrobiznesie
 • Polityka społeczna i gospodarcza jako czynnik innowacyjności rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Synergia innowacyjności i tradycji w rozwoju MSP
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu firmą
 • Ekologiczne aspekty zarządzania w MSP

Zrealizowane badania:

W ramach badań realizowane są zagadnienia dot. przedsiębiorczości, innowacyjności i zarządzania w aspekcie rozwoju lokalnego, regionalnego i społecznego obszaru północnego województwa śląskiego.


Przykłady/doświadczenie współpracy z biznesem, administracją:

W ramach badań podjęta została współpraca z ARiMR, ODR , PARP, lokalnymi przedsiębiorcami  oraz administracją publiczną. Badania dotyczą wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MSP sektora spożywczego.


Zainteresowanie współpracą z biznesem, administracją (badania, konsulting, projekty) w zakresie:

Współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi  w ramach przeprowadzonych badań z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego w subregionie śląskim.

Współpraca  dotycząca możliwości wdrażania  innowacji w  rozwoju lokalnym i regionalnym finansowanych z funduszy UE.

Wybrane publikacje:

1. Aspekt agroturystyki w rozwoju lokalnym
2. Creating Innovative Marketing Solutions to the Polish Sector of the Food Industry = Kreowanie innowacyjnych rozwiązań marketingowych polskiego sektora przemysłu spożywczego
3. Determinants of the Supply Chain in Brewing Industry
4. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w świetle danych statystyki publicznej
5. Paradygmat rozwoju regionalnego w aspekcie przedsiębiorczości społecznej
6. Przegląd wybranych problemów badawczych w działalności naukowej Katedry Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem
7. Tradycja i nowoczesność w firmie przetwórstwa owocowo-warzywnego
 1. Perspektywa rozwoju eko-energii w północnym regionie woj. śląskiego
 2. Synergia innowacyjności i tradycji w MSP

Godziny konsultacji

 • Poniedziałek
  11.5013.50
 • Wtorek
  12.50-13.5015.30-16.30

Kontakt

Telefon: 343250484; p. 63 (DS4)