Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: dziekan@wz.pcz.pl
tel.: 34 3250 395, 34 3613 876

Portiernia Budynek Główny, tel. 34 3250 349
Portiernia Aula, tel. 34 3250 203
Portiernia DS. 4, tel. 34 3250 444