Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Celem Konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego działania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jakie spełniają systemy gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja w Polsce i na świecie.

Dla autorów prac wyróżniających się wysokim warsztatem naukowo-badawczym przewidziane są nagrody pieniężne (od 2 500 do 15 000 PLN) oraz możliwość publikacji w wydawanym przez BFG czasopiśmie naukowym “Bezpieczny Bank”.

Zaproszenie do uczestniczenia w tegorocznej edycji Konkursu kierowane jest zarówno do pracowników naukowych, jak i studentów, którzy obronili prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie na Politechnice Częstochowskiej w 2020 r.

Więcej informacji dotyczących zasad Konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu https://www.bfg.pl/konkurs/ oraz pod numerem telefonu (22) 583 08 78.