Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, informuje że w dniu 16 października 2018 roku odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 według następującego porządku:

Godzina Miejsce Wybierany organ Biorący udział
12:00-13:00 Sala 107 Rada Wydziału Zarządzania Grupa nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy Profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego