KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Studenci składają odwołania od decyzji stypendialnych w formie elektronicznej. Decyzje wydane przez Wydziałową Komisję Stypendialną Studentów lub Odwoławczą Komisję Stypendialną Studentów zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie/wniosek należy złożyć po odebraniu decyzji stypendialnej wysłanej drogą pocztową przez Uczelnię. Wytyczne w przypadku odwołania od decyzji stypendialnej – stypendium socjalne, stypendium socjalne w … Czytaj dalej KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW