Warunkiem uczestnictwa jest złożenie następujących dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (Formularz wypełniany na miejscu, bądź do pobrania),

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (Licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich)

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne 85 zł

Dokumenty przyjmuje:

Wydział Zarządzania

ul. Armii Krajowej 19 B,

42-200 Częstochowa

Centrum Studiów Podyplomowych

pokój 110 tel. 034 325 04 10
pokój 417 tel. 034 325 03 40

w dniach:

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 8:00 – 15:00

wtorek  w godz. 8:00 – 17:00

 Raiffeisen Bank Polska S.A.

Oddział Częstochowa

06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

z dopiskiem studia podyplomowe …………….

PODANIE – KWESTIONARIUSZ o przyjęcie na studia podyplomowe w Politechnice Częstochowskiej

Umowa z zakładem pracy niezbędna do wystawienia faktury VAT