Program studiów -Zarządzanie I stopnia

Program studiów -Zarządzanie II stopnia (ścieżka anglojęzyczna)

Program studiów -Zarządzanie II stopnia

Program studiów-Logistyka I stopnia

Program studiów-Logistyka II stopnia (ścieżka anglojęzyczna)

Program studiów-Logistyka II stopnia

Program studiów-Zarządzanie Jakością i Produkcją, I stopnia

Program studiów-Finanse i Rachunkowość I stopnia

Program studiów-Finanse i Rachunkowość II stopnia

Program studiów-Logistyka I stopnia inż