Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
sala WZ-9
Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862
tel. 34 32 50 422

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 1.06.2020 do 26.06.2020 – dyżur wyłącznie telefoniczny

poniedziałek, wtorek i czwartek

w godz.: 10:00 – 14:00

od 29.06.2020 do 31.07.2020

od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00-14.00

od 3.08.2020 do 28.08.2020

od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00-14.00

oraz w soboty

w godz. 9.00-11.00