Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
budynek Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
sala WZ-9
Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: rekrutacja@wz.pcz.pl

tel. 34 32 50 862
tel. 34 32 50 422

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 1.10.2020 do 5.10.2020

od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00-14.00

oraz w sobotę

w godz. 9.00-11.00

od 6.10.2020 do 8.10.2020

od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-15.00

 

Informujemy, że warunkiem przyjęcie na studia jest złożenie kompletu dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania.

Ze względu na sytuację związaną z Covid-19, osobiste składanie dokumentów należy dokonywać w maseczce i rękawiczkach.