Warunkiem uczestnictwa jest złożenie następujących dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (Formularz wypełniany na miejscu, bądź do pobrania),

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (Licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich)

Dokumenty przyjmuje:

Wydział Zarządzania

ul. Armii Krajowej 19 B,

42-200 Częstochowa

Biuro Studiów Podyplomowych

pokój 110 tel. 034 325 04 10
pokój 417 tel. 034 325 03 40

w dniach:

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 8:00 – 15:00

wtorek  w godz. 8:00 – 17:00

 Raiffeisen Bank Polska S.A.

Oddział Częstochowa

06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

z dopiskiem studia podyplomowe …………….

PODANIE – KWESTIONARIUSZ o przyjęcie na studia podyplomowe w Politechnice Częstochowskiej

Umowa z zakładem pracy niezbędna do wystawienia faktury VAT