Studia Podyplomowe
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

e-mail: podyplomowe@wz.pcz.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Piotr Tomski prof. PCz

Informacji dotyczących studiów podyplomowych udzielają:

mgr Dorota Chłąd tel. (34) 3250 410
mgr Ewa Kubiak tel. (34) 3250 340