Program studiów (efekty uczenia się) – Angielski Język Biznesu ( I stopień)

Program studiów (efekty uczenia się) – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (I stopień inż., II stopień)

Program studiów (efekty uczenia się) – Design i zarządzanie projektami (I stopień)

Program studiów (efekty uczenia się) – Finanse i Rachunkowość (I, II stopień)

Program studiów (efekty uczenia się) – Logistyka_Logistics (I stopień_lic._inż., II stopień_ścieżka anglojęzyczna)

Program studiów (efekty uczenia się) – Menadżer żywnosci i zywienia (I stopień)

Program studiów (efekty uczenia się) – Zarządzanie Jakością i Produkcją_Quality and Production Management (I stopień inż._ścieżka anglojęzyczna)

Program studiów (efekty uczenia się) – Zarządzanie w turystyce i sporcie (I stopień)

Program studiów (efekty uczenia się) – Zarządzanie_Management (I, II stopień_ścieżka anglojęzyczna)

Program studiów (efekty uczenie się) – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I stopień inż., II stopień)