Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku ze świętami Wielkanocnymi, ustanawia w dniu 18 kwietnia 2019 r. godziny rektorskie dla wszystkich wydziałów.