W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 ustala się godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w grupie doktorów i magistrów w dn. 12.06.2018 w godz. 8:30-12:00