Ladies and gentlemen,

We are pleased to invite you to the National Science Conference:

 „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”

 w dniach 11 – 12 października 2018

Konferencja tradycyjnie już odbędzie się w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W roku 2018 będzie to już szósta edycja naszego spotkania naukowego, organizowanego przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Katedrę Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Celem konferencji WTIKP jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań naukowych z obszaru zastosowań wiedzy i technologii informacyjnych w kreowaniu przedsiębiorczości. W tematyce konferencji zwrócono uwagę na wspomaganie zarządzania, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy i nowoczesnych rozwiązań ICT. Głównymi blokami tematycznymi publikacji są:

 • Zarządzanie wiedzą – metody, techniki, narzędzia i zastosowania
 • Współczesne koncepcje zarządzania w kreowaniu przedsiębiorczości
 • Zarządzanie procesami biznesowymi w gospodarce opartej na wiedzy
 • Nowe metody i techniki zarządzania organizacjami • Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu
 • Strategie biznesowe, planowanie, organizowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Modele e-biznesu
 • Strategie i modele e-przedsiębiorczości
 • Innowacje w przedsięwzięciach gospodarczych
 • Przedsiębiorczość i kooperacja w organizacjach sieciowych i wirtualnych
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne we wspomaganiu zarządzania
 • Transfer nowoczesnych technik i metod zarządzania do organizacji non-profit
 • Inteligentne systemy informatyczne