– Research and science

Dean’s office

42-200 Częstochowa,
ul. Armii Krajowej 19 B,
e-mail: dziekan@wz.pcz.pl
telefon: 34 3250 395 / fax: 34 3613 876

 


Full-time studies

Dziekanat kierunków:
Logistyka, Logistics
Pokój: 111
Tel. 34 3250 325

Dziekanat kierunków:
Zdrowie Publiczne, Menadżer Żywności i Żywienia, Zarządzanie w Turystyce i sporcie, Turystyka i Rekreacja, Design i Zarządzanie Projektami, Zarządzanie, Management, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Pokój: 115
Tel. 34 3250 274

Dziekanat kierunków:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie Jakością i Produkcją, Quality and Production Management
Pokój: 012
Tel. 34 3250 448

Dziekanat kierunków:
Finanse i Rachunkowość, Angielski Język Biznesu
Pokój 013
Tel.34 3250 427

Part-time study

Dziekanat kierunków:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Zarządzanie Jakością i Produkcją, Zarządzanie
Pokój: 012
Tel. 34 3250 448

Dziekanat kierunków:
Logistyka, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
Pokój: 109
Tel. 34 3250 320

Doctoral studies

Pokój: 114
Tel. 34 32 50 874
e-mail: agnieszka.majewska@pcz.pl

Postgraduate studies

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Pokój: 110
Tel. 34 3250 410
e-mail: podyplomowe@wz.pcz.pl

Back to top