Postgraduate studies The administrative medical assistant will enable you to acquire reliable knowledge, skills and competences valued and sought after in the labor market in the field of administrative and clinical services for medical entities. They are specialist studies, conducted in cooperation with the Provincial Specialist Hospital. Of the Blessed Virgin Mary in Częstochowa, which allow their students to extend their knowledge about performing work related to patient service and administrative support for doctors. The main emphasis in the study program is on acquiring knowledge and skills in the administration of clinical and office procedures in medical entities.

The aim of the studies is to provide specialist knowledge combined with practical skills in the field of broadly understood relationships with the patient, as well as the effective performance of tasks entrusted or delegated by the supervising doctor within the office procedures, organization and computerization of the subject’s work, keeping medical records or financing of medical services.

Program studiów

Semestr zimowy

  Przedmiot Liczba godzin
1. Propedeutyka medycyny 40 (egz.)
2. Elementy prawa medycznego 20
3. Podstawy psychologii medycznej 20
4. System ochrony zdrowia w Polsce 10
5. Ochrona danych osobowych i wrażliwych 30
6. Sprawozdawczość podmiotów leczniczych 30 (egz.)
  SUMA 150

 

 

Semestr letni

  Przedmiot Liczba godzin
1. Prowadzenie dokumentacji medycznej 20
2. Finansowanie usług medycznych 20 (egz.)
3. Rozliczanie procedur medycznych 20 (egz.)
4. Organizacja pracy sekretarki medycznej 30
5. Systemy informatyczne w służbie zdrowia 30
6. Seminarium
i przygotowanie do egzaminu końcowego
10
  SUMA 130

 

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie posiadał niezbędne kompetencje w szczególności w zakresie:

  • obowiązujących przepisów RODO;
  • obsługi systemów informatycznych w ochronie zdrowia;
  • przygotowania i prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • rozliczania i kontroli świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych w opracowaniu o system Jednorodnych Grup Pacjentów;
  • zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia;
  • praw pacjentów.

Liczba godzin ogółem: 280

Koszt udziału (dwa semestry): 3 500 zł