Internal security

Postgraduate Internal Security Studies are specialist studies that allow participants to expand their knowledge of the work of firefighters, policemen, people employed in crisis management centers and organizing mass events. The goal of Postgraduate Studies is to provide specialist knowledge combined with practical skills in the field of internal security. The program covers the full range of knowledge necessary to perform tasks related to internal security.

After completing two semesters, the graduate receives a Certificate of Completion of Postgraduate Studies in accordance with ministerial guidelines with an indication of the field of study, a list of subjects along with the number of teaching hours, and final evaluation being the result of the course of study and assessment of the diploma exam.

Program studiów

Semestr I

Moduł kształcenia Liczba godzin
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 23 (12W/11ć/Sem)
Podstawy organizacyjne bezpieczeństwa 34 (12W/14ć/8Sem
Bezpieczeństwo imprez masowych 36 (16W/12ć/8Sem)
Zwalczanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 16 (8W/8Sem)
Bezpieczeństwo w komunikacji tradycyjnej i on-line 20 (12W/8Sem)
Razem 129

Semestr II

Moduł kształcenia Liczba godzin
Bezpieczeństwo jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw 12 W
Logistyka bezpieczeństwa 24 (16W/8ć)
Techniki negocjacyjne 16 (8W/8ć)
Media Relations 24 (16W/8ć)
Bezpieczeństwo informacji 16 (8W/8ć)
Psychologia sytuacji kryzysowych 8 (8W)
Praca końcowa 23
Razem 123

Liczba godzin ogółem: 252

Koszt udziału (dwa semestry): 3 300 zł