Accounting and taxes in the management of economic units

Celem studiów jest zapoznanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie:

  1. a) prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych. Studia adresowane są do obecnych i przyszłych pracowników biur rachunkowych, komórek finansowo-księgowych przedsiębiorstw.
  2. b) rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, co pozwala na wykorzystanie informacji płynących z rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  3. c) prawa podatkowego, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych.

Studia te stanowią również przygotowanie do prowadzenia rachunkowości własnej działalności gospodarczej. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie aktywności zawodowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozwiązywania bieżących problemów podatkowych przedsiębiorstw oraz zarządzania podmiotem gospodarczym. 

Program studiów 

Semestr I

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy rachunkowości 20 (10w/10ćw)
Prawne aspekty działalności gospodarczej 10 (5w/5ćw)
Rachunkowość finansowa- obszary problemowe 40 w
Prowadzenie ksiąg rachunkowych 30 ćw
Podatki dochodowe i obciążające koszty 30 (20w/10ćw)
Semestr 1 130

 

Semestr II

Przedmiot Liczba godzin
Rachunkowość w środowisku informatycznym 20 (ćw)
Sprawozdawczość i analiza finansowa 20 (10w/10ćw)
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 40 (20w/20ćw)
Podatek VAT 10 (5w/5ćw)
Ubezpieczenia społeczne 15 (10w/5ćw)
Międzynarodowe regulacje rachunkowości 20 (10w/10ćw)
Zaawansowana rachunkowość finansowa 15 (10w/5ćw)
Seminarium 10
Semestr 2 150

Liczba godzin ogółem 280
Koszt udziału (dwa semestry) 3300