Fee for educational services part-time in the academic year 2017/2018

Kierunek studiów Rok I – opłata za semestr Rok II -opłata za semestr Rok III -opłata za semestr Rok IV -opłata za semestr
2017/2018 2017/2018 2017/2018 2017/2018
Logistyka,
studia niestacjonarne I stopnia (lic.)
1750
Logistyka,
studia niestacjonarne I stopnia (inż.)
1750 1750 1700

1650

Logistyka,
studia niestacjonarne II stopnia (mgr)
1750 1750
Zarządzanie,
studia niestacjonarne I stopnia (lic.)
1700 1700 1700
Zarządzanie,
studia niestacjonarne II stopnia (mgr)
1750 1750
Zarządzanie i inżynieria produkcji,
studia niestacjonarne I stopnia (inż.)
1700 1700 1700

1650

Zarządzanie i inżynieria produkcji,
studia niestacjonarne II stopnia (mgr)
1850 1850
Zdrowie publiczne,
studia niestacjonarne I stopnia (lic.)
2100 2100 2100
Zdrowie publiczne,
studia niestacjonarne II stopnia (mgr .)
1850 1850
Gospodarka przestrzenna,
studia niestacjonarne I stopnia (lic.)
1750 1750
Bezpieczeństwo i higiena pracy,
studia niestacjonarne I stopnia (inż.)
1750 1750 1700

1700

Bezpieczeństwo i higiena pracy,
studia niestacjonarne II stopnia (mgr.)
1850 1850
Filologia,
studia niestacjonarne I stopnia
2100 2100
Finanse i rachunkowość,
studia niestacjonarne I stopnia (lic.)
1750 1750 1750
Finanse i rachunkowość,
studia niestacjonarne II stopnia (mgr.)
1850 1850
Turystyka i rekreacja,
studia niestacjonarne I stopnia (lic.)
1700
Menadżer  żywności i żywienia,
studia niestacjonarne I stopnia (lic.)
1900