Skład Rady Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020

1. Prof. PCz. dr hab. Dorota Jelonek – Dziekan
2. Prof. dr hab. Felicjan Bylok – Prodziekan ds. Nauki
3. Dr inż. Marcin Zawada Prodziekana ds. Programowo-organizacyjnych
4. Dr inż. Elżbieta Wysłocka Prodziekan ds. Nauczania.
5. Prof. PCz dr hab. Agata Mesjasz-Lech – Prodziekan ds. Studiów niestacjonarnych.
6. Prof. dr hab. Maria Nowicka–Skowron
7. Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
8. Prof. dr hab. Arnold Pabian
9. Prof. dr hab. Andrzej Ślęzak
10. Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
11. Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński
12. Prof. PCz dr hab. inż. Janusz Grabara
13. Prof. PCz dr hab. inż. Robert Ulewicz
14. Prof. PCz dr hab. Helena Kościelniak
15. Prof. PCz dr hab. Jolanta Chluska
16. Prof. PCz dr hab. Korombel Anna
17. Prof. PCz dr hab. Piotr Pachura
18. Prof. PCz dr hab. Sebastian Kot
19. Prof. PC dr hab. Joanna Nowakowska–Grunt
20. Prof. PCz dr hab. inż. Beata Ślusarczyk
21. Prof. PCz dr hab. Jacek Sztuka
22. Prof. PCz dr hab. Marek Szajt
23. Prof. PCz dr hab. inż. Robert Kucęba
24. Prof. PCz dr inż. Wioletta Bajdur
25. Prof. PCz dr hab. inż. Paweł Nowodziński
26. Prof. PCz dr hab. Ziółkowska Bogusława
27. Prof. PCz dr hab. inż. Iwona Otola
28. Prof. PCz dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak
29. Prof. PCz dr hab. inż. Anna Brzozowska
30. Prof. PCz Izabela Krawczyk-Sokołowska
31. Prof. PCz dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk
32. Prof. PCz dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz
33. Dr Anna Wiśniewska-Sałek
34. Dr Leszek Cichobłaziński
35. Dr inż. Dariusz Wielgórka
36. Dr Anna Albrychiewicz-Słocińska
37. Dr Aneta Włodarczyk
38. Dr Michał Dziadkiewicz
39. Dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera
40. Mgr Barbara Olszewska
41. Mgr Julian Dołowacki
43. Monika Szary
44. Karolina Gut
45. Justyna Stawicka
46. Kamil Krawczyk
47. Mateusz Tatar
48. Agnieszka Pyrkosz
49. Marta Wojtysek
50. Dawid Korzec
51. Joanna Kopiec
52. Mgr Adam Brzeszczak