Program and Scientific Council
Przewodnicząca:
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz – Dziekan Wydziału Zarządzania
Członkowie:
Prof. dr hab. Felicjan Bylok – Prodziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Agata Mesjasz-Lech prof. PCz – Prodziekan Wydziału Zarządzania
Dr inż. Elżbieta Wysłocka – Prodziekan Wydziału Zarządzania
Dr inż. Marcin Zawada – Prodziekan Wydziału Zarządzania
Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
Prof. dr hab. Julian Maliszewski
Prof. dr hab. Maria Radziejowska
Prof. dr hab. Paweł Radziejowski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
Prof. dr hab. Andrzej Ślęzak
Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska
Dr hab. inż. Wioletta Bajdur prof. PCz
Dr hab. inż. Anna Brzozowska prof. PCz
Dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz
Dr hab. Konrad Głębocki prof. PCz
Dr hab. inż. Janusz Grabara prof. PCz
Dr hab. Robert Janik prof. PCz
Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz
Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak prof. PCz
Dr hab. Anna Korombel prof. PCz
Dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz
Dr hab. inż. Sebastian Kot prof. PCz
Dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska prof. PCz
Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz
Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz prof. PCz
Dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt prof. PCz
Dr hab. inż. Paweł Nowodziński prof. PCz
Dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz
Dr hab. Piotr Pachura prof. PCz
Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska prof. PCz
Dr hab. Marek Szajt prof. PCz
Dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz
Dr hab. inż. Beata Ślusarczyk prof. PCz
Dr hab. inż. Piotr Tomski prof. PCz
Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz
Dr hab. Bogusława Ziółkowska prof. PCz
 
Komitet Organizacyjny
Dr Sylwia Nieszporska
Dr inż. Ilona Pawełoszek
Dr Agnieszka Tylec
Mgr Monika Kapler