Komitet Honorowy
Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron – Rektor Politechniki Częstochowskiej w latach 2008-2016, Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 1997-1999, 2005-2008
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian – Prorektor Politechniki Częstochowskiej, Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 2008-2016
Dr hab. Janusz Szopa prof. AWF – Rektor Politechniki Częstochowskiej w latach 1996-2002, Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 2002-2005
Prof. dr hab. Eugeniusz Sitek – Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 1999-2002