PS-4: PROCEDURA BADAŃ ANKIETOWYCH REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO
Ocena realizacji procesu dydaktycznego (ankieta) Doktoranci prowadzący zajęcia w ramach praktyki dydaktycznej Pracownicy naukowo-dydaktyczni
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018
sem. z sem. l
osób poddanych badaniu 77 95 76 232 216 155 78
średnia ocena 4,58 4,56 4,53 4,65 4,69 4,7 4,1-5,0
maksymalna ocena 5,0 5,0 4,95 5,0 5,0 5,0
minimalna ocena 2,71 3,01 2,88 3,84 3,96 3,98

 

PS-5: PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Ocena jakości zajęć Hospitacje na szczeblu

Dziekana i Prodziekanów

Hospitacje na szczeblu

Dyrektorów/Kierowników

Instytutów/Katedr

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018
n.a. dokt. n.a. dokt.
liczba przeprowadzonych hospitacji 30 30 28 2 236 228 233 17
ocena formalna zajęć 5,0 4,77 4,9 5,0 4,97 4,97 4,97 5,0
ogólna ocena 4,97 4,5 4,83 5,0 4,96 4,93 4,97 4,96
n.a. –  nauczyciel akademicki; dokt. – doktoranci prowadzący zajęcia w ramach praktyki dydaktycznej

 

PS-7: PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ANKIETY WŚRÓD PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ABSOLWENTÓW
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Preferowane kierunki Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Management Finanse i Rachunkowość, Zdrowie Publiczne, Zarządzania i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka inżynierska
Kryterium zatrudnienia umiejętności i kompetencje, wiedza praktyczna i teoretyczna, ocena na dyplomie wiedza praktyczna, umiejętności i kompetencje, wiedza teoretyczna
Preferowane umiejętności interpersonalne, współpraca w grupie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, szybkie pozyskiwanie wiedzy, podejmowanie ryzyka, rozwiązywanie problemów, obsługa komputera obsługa komputera, współpraca w grupie, zachowania etyczne, podejmowanie decyzji i ryzyka, rozwiązywanie problemów wiedza specjalistyczna, umiejętność obsługi komputera, znajomość języków obcych, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność wykorzystania teorii w praktyce

 

PS-10: PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z PROCESEM KSZTAŁCENIA
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Liczba przebadanych prac 1103 726 655
Odsetek plagiatów 6,35 % 3,17 % 9%

 

PS-14: PROCEDURA PRZEPROWADZENIA BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH OCENY CAŁEGO TOKU STUDIÓW
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Oferta edukacyjna
pozyskanie kwalifikacji zawodowych 4,16 4,28 4,25
Jakość kształcenia
zdobycie teoretycznej wiedzy podczas studiów 4,55 4,64 4,54
Działalność Uczelni
możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich i sekcjach sportowych 4,42 4,58 4,45
Organizacja Uczelni
pomoc osobom niepełnosprawnym 4,49 4,60
funkcjonowania dziekanatu 4,64
Infrastruktura
możliwość zakwaterowania w domu studenckim 4,52 4,54 4,45
Stopień zadowolenia
ukończenie wybranego kierunku 4,67 4,70 4,67

 

PS-20: PROCEDURA BADANIA ANKIETOWEGO OCENIAJĄCEGO PRACĘ DZIEKANATÓW
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Czy godziny pracy dziekanatu są odpowiednie? 3,84 3,93 3,78
Czy pracownicy dziekanatu przestrzegają godzin urzędowania (punktualność otwierania)? 4,33 4,40 4,49
Czy pracownicy dziekanatu udzielają informacji w sposób miły i taktowny? 4,04 4,18 4,33
Czy uzyskujesz potrzebne (pełne i wiarygodne) informacje w dziekanacie? 4,03 4,17 4,31
Czy uważasz, że dziekanaty są przyjazne studentom? 3,79 3,92 4,28
Czy zdarzyło się, że dziekanat odmówił załatwienia Twojej sprawy? 4,23 4,23
Czy tablice informacyjne przy dziekanatach posiadają aktualne informacje? 4,19 4,21
Czy uważasz, że praca dziekanatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku? 4,18