Due to the change in the guidelines for storing final / exam papers, from the academic year
2017/2018 print papers are required to describe the package.

Do pobrania : 

KARTA MAGAZYNOWANIA

Wzór prawidłowo wypełnionej karty magazynowania.

 

Prace należy składać w szczelnie zapakowany sposób oraz opisane już na nowym wzorze druku w formie:
–  papierowej – jak dotychczas, dołączając wypełnioną kartę do przygotowanej paczki;
–  drogą elektroniczną na adres e-mail magazyn (małpa) wz.pcz.pl (tu przesyłamy wypełnioną kartę).
–  prace w wersji elektronicznej (płyty CD/DVD) należy składać w zaklejonej kopercie z dołączoną kartą magazynową

Zastrzega się prawo do odmowy przyjącia paczki gdy :

– zostaną błędnie opisane
– zostaną opisane na nieaktualnym wzorcu karty magazynowania
– bez wcześniejszego zgłoszenia paczki drogą elektroniczną na ww. adres email